Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

CADS Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

29/08/2023 Số lần xem: 233 CADS trân trọng thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
Thời gian nghỉ lễ: Thứ 6 ngày 01/09/2023 đến hết Thứ 2 ngày 04/09/2023
Thời gian trở lại làm việc bình thường: Thứ 3 ngày 05/09/2023

Tin liên quan