CADS ERP

Số lần xem : 9023

Giới thiệu chung CADS ERP .Net

CADS ERP.Net là hệ thống phần mềm thống nhất, đa năng, quán xuyến mọi lĩnh vực hoạt động từ kế hoạch hóa, thống kê, kiểm toán, phân tích, điều hành, CADS ERP.Net giúp theo dõi, quản lý thông suốt, tăng tính năng động, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài. CADS ERP.Net là sản phẩm phần mềm mở theo đặc thù của doanh nghiệp có thể xử lý tất cả các giao dịch của doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thống nhất.

 CADS FINANCE được thiết kế trên công nghệ:

  • Công nghệ áp dụng: Microsoft.Net
  • Ngôn ngữ lập trình: VB.Net, ASP, C#
  • Kiến trúc lập trình: Client/Server, Web base
  • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server
  • Hệ thống Font chữ: Unicode
  • Công cụ thiết kế báo cáo: Pdf, Excel, Crystall reports

Đặc điểm CADS ERP .Net

Phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp CADS ERP.Net được thiết kế theo mô hình và tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty và loại bỏ các đường truyền kết nối phức tạp giữa các hệ thống máy tính riêng lẻ không “khớp” với nhau. CADS ERP.Net tạo ra liên kết các phòng ban với nhau và trong nội bộ các phòng ban, hình thành quy trình, trình tự xử lý nghiệp vụ để thành viên trong công ty tuân theo.

  • Được thiết kế theo từng phần nghiệp vụ (moduler): Ứng với từng chức năng kinh doanh sẽ một module PM tương ứng. Ví dụ: Phòng mua hàng sẽ có module đặt hàng (CADS-OPS). Phòng bán hàng có module phân phối và bán hàng (CADS-SMS), v.v... Mỗi module chỉ đảm trách một nghiệp vụ. Với thiết kế module, DN có thể mua ERP theo từng giai đoạn tùy khả năng.
  • Có tính tích hợp chặt chẽ: Việc tích hợp các module cho phép kế thừa thông tin giữa các phòng, ban; đảm bảo đồng nhất thông tin, giảm việc cập nhật xử lý dữ liệu tại nhiều nơi; cho phép thiết lập các quy trình luân chuyển nghiệp vụ giữa các phòng ban. Cung cấp thông tin nhất quán, kịp thời cho quá trình ra quyết định và đánh giá hoạt động tạo khả năng đưa quá trình quyết định xuống các cấp thấp hơn trong doanh nghiệp; điều đó giúp các cấp lãnh đạo có nhiều thời gian xây dựng, phát triển chiến lược công ty.
  • Có khả năng phân tích quản trị: CADS ERP.Net cho phép phân tích dựa trên các trung tâm chi phí (cost center) hay chiều phân tích (dimension); qua đó, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ví dụ có thể phân tích chi phí nhập kho ứng với toàn bộ NVL, một công trình, một đơn hàng, một nhà vận chuyển hay một sản phẩm... Hệ thống cũng có thể đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua tổ hợp các chiều phân tích. Ví dụ phân tích hiệu quả kinh doanh sản phẩm cho từng dây chuyền sản xuất ứng với vùng thị trường của từng đơn hàng.
  • Tính mở: Với CADS ERP.Net có thể thiết lập các thông số để thích ứng với thực tế (cấu hình hệ thống). Thông qua thay đổi thông số, người dùng có thể thiết lập quy trình quản lý mới trong DN. Với cách này DN có thể thêm, mở rộng quy trình quản lý của mình khi cần. Hệ thống đảm bảo có kiến trúc mở có thể thêm các tính năng mới trong tương lai.

 Các Module của CADS ERP .Net  

Phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp CADS ERP.Net là 1 sản phẩm ERP mở rộng CEA (comprehensive enterprise applications) với 9 module được tích hợp vào trong sản phẩm.

1. CADS-OPS Quản lý đơn hàng (Order Processing System)
Module CADS-OPS bao gồm 2 sub module là : SO Đơn hàng người mua (Sale Order) và PO Đơn đặt hàng người bán (Purchase Order). Chức năng chủ yếu của Module này là giúp các nhân viên kế hoạch, saọn đơn hàng theo dõi tiến độ thực hiện các đơn mua hàng và bán hàng hóa, vật tư. SO - Đơn hàng mua còn giúp phòng kế hoạch lập kế hoạch sản xuất, lập lệnh sản xuất.

2. CADS-SMS Quản lý bán hàng (Sale Management System)
Module Quản lý Bán hàng có các chức năng hỗ trợ cho nhân viên bán hàng như ghi nhận và lưu giữ tất cả thông tin liên quan đến khách hàng, sản phẩm dịch vụ; có các chức năng hỗ trợ để gia tăng hiệu quả công tác bán hàng như theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình biến động của thị trường..; có các chức năng hỗ trợ nhà quản lý như phân tích hiệu quả kinh doanh, hiêu quả làm việc của nhân viên, lập báo cáo, thống kê và lập kế hoạch. Đồng thời, đây cũng là cánh tay đắc lực hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động Marketing.

4. CADS-STM Quản lý kho (Stock Management)
Theo dõi nhập, xuất, tồn kho theo từng kho,nhóm hàng, mã hàng, đơn hàng (khách hàng đặt hàng). Quản lý tổng kho cho phép liên kết số liệu với bộ phận kế toán tạo nên một quy trình khép kín từ khâu nhập, xuất vật tư, hàng hóa của bộ phận kho đến khâu kiểm tra, định khoản chốt số liệu của phòng kế toán.

Với Moudule này giúp doanh nghiệp, nhà quản lý giảm được thời gian luân chuẩn chứng từ, tiết kiệm được công sức, không phải nhập số liệu 2 lần (1 lần từ bộ phận quản lý kho và 1 lần nhập lại từ phòng kế toán - kế toán vật tư). Nhưng ưu điểm nhất là giúp cho thời gian thống kê, phân tích số liệu trở nên đơn giản, nhanh chóng. Khắc phục hoàn toàn tình trạng số liệu của bộ phận quản lý kho chênh lệch với số liệu của phòng kế toán. (có nhiều Công ty lớn số liệu chênh lệch giữa hai bộ phận lên đến hàng tỷ đồng)
 
5. CADS-IAM Quản lý thiết bị và tài sản (Instrument & Asset Management)
Module CADS-IAM quản lý tất cả các thông tin liên quan đến trang thiết bị, tài sản trong doanh nghiệp. Module này có mối liên hệ chặt chẽ với Module CADS-MAM Quản trị sản xuất khi lập kế hoạch sử dụng các trang thiết bị phục vụ sản xuất.

6. CADS-MRP Quản trị sản xuất (Manufacture Resource Planning)
Module Quản trị sản xuất chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên quan đến Kế hoạch sản xuất và quá trình sản xuất. Quản trị sản xuất là công cụ để cung cấp các thông tin kịp thời cho người điều hành nắm bắt được tiến độ sản xuất so với kế hoạch đề ra, có các điều chỉnh kịp thời, trong trường hợp sự cố, hoặc do những lý do khách quan, chủ quan mà tiến độ diễn ra không đúng kế hoạch. Trong trường hợp đặc biệt có thể điều chỉnh lại cả kế hoạch sản xuất.

Module quản trị sản xuất có điểm xuất phát là sản phẩm. Bắt đầu từ việc khai báo cấu trúc sản phẩm theo nguyên vật liệu, các chi phí và các nguồn lực khác bao gồm máy móc, thiết bị và nhân công... Về phương diện kế toán là cấu trúc chi phí của sản phẩm, về phương diện điều hành sản xuất là cấu trúc các nguồn lực phục vụ sản xuất ra sản phẩm. Các chưc năng của CADS-MAM gồm:Khai báo cấu trúc thành phẩm (BOM); Lên giá thành kế hoạch; So sánh tiến độ thực tế và kế hoạch; Cập nhật số lượng sản lượng sản xuất cho từng xí nghiệp, công đoạn và từng công nhân.

7. CADS-ACC Quản lý tài chính kế toán (Accounting system)
Module Quản lý Tài chính Kế toán gồm 7 phân hệ được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn kế toán Việt Nam. Những số liệu tập hợp luân chuyển từ các phòng ban khác được kế thừa, xử lý thống nhất trên cùng một Cơ sở dữ liệu. Phòng Kế toán không phải nhập lại toàn bộ chứng từ phát sinh mà chỉ thực hiện xử lý số liệu theo đúng trình tự, quy trình, chức năng và nhiệm vụ được giao

6. CADS-HRM Quản lý nhân sự
Lập hồ sơ lý lịch theo từng phòng ban, bộ phận. Quản lý tiền lương, BHXH, BHYT (được thiết kế dựa trên Quyết định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và theo chế độ tiền lương của Nhà nước áp dụng cho mọi loại hình Doanh nghiệp). Quản lý số lượng lao động của các bộ phận; Theo dõi kỷ luật lao động; Theo dõi tăng giảm lao động; Theo dõi các quá trình (tăng lương, nghỉ phép, đào tạo, khen thưởng ...) Lập các báo cáo chi tiết về nhân sự

7. CADS-TMS Quản lý chấm công (Timekeeper System)
Cho phép chấm công theo ngày công hành chính, theo sản phẩm, chấm công làm thêm giờ, chấm công thời vụ. Áp dụng các công nghệ nhận dạng hiện đại như mã vạch, thẻ từ, polyme, sinh học.Chương trình liên kết, kế thừa sử dụng chung CSDL với Module nhân sự để quản lý chấm công cho nhân viên cũng như có thể vận hành độc lập.

8. CADS-SMS Tính lương (Salary Management System)
Xây dựng hệ thống tính đơn giá chuẩn cho từng đơn hàng. Xây dựng dây chuyền cập nhật sản lượng cho từng công nhân một cách nhanh nhất, chính xác nhất và có thể kiểm tra được. Tự động cập nhật ngày công, sản lượng và một số đầu vào phát sinh khác lên hệ thống tính lương. Lập bảng lương và in lương theo mẫu của doanh nghiệp. In được quĩ tiền lương công nhân đã nghỉ việc và công nhân còn làm việc tại công ty...

Hệ thống báo cáo được hỗ trợ với công cụ thiết kế và lập báo cáo động, người dùng có thể tự thiết kế ra những báo cáo theo nhu cầu công việc. Hệ thống báo cáo động giúp người dùng lập các báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo một cách nhanh chóng và chính xác.

9. CADS-SYS Quản trị hệ thống
Cho phép khai báo, sửa đổi, xóa và phân quyền cho từng người sử dụng theo từng phần hành và chức năng của chương trình. Đồng thời cho phép phân quyền chi tiết đến từng thao tác (thêm. sửa, xóa) cho từng người sử dụng. Module CADS-SYS có thể phân quyền sử dụng theo từng phòng ban, tức là mỗi phòng ban chỉ được phép truy cập và điều chỉnh số liệu trong phạm vi của phòng ban đó.

LIÊN HỆ

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Tổng đài CSKH: 19001294

Văn phòng tại TP Hà Nội: 
Ðịa chỉ: 
Phòng 4B, Tòa nhà ICC, Số 1277 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai
Ðiện thoại: (04) 3641 3449
E-mail: info@cads.com.vn

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh:
Ðịa chỉ: 
Lầu 3, 289 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Q. Bình Thạnh
Ðiện thoại: (08) 3914 3786
E-mail:  sale@cads.com.vn

Hotline: 090 340 2799
Website:  www.cads.com.vn
Fanpagefacebook.com/phanmemketoancads
Group:  facebook.com/Groups/congdongcads
Youtube:  www.youtube.com/phanmemcads